6 noiembrie 2017

Hotarele Turzii - Ciurgău

- hotarele Turzii - hotarul Ciurgău
[guest post / postare preluată de pe Florentis]


Ciurgău este un hotar situat în extravilanul municipiului Turda, în sectorul median al DJ 161B (Turda-Ploscoş), la est de acesta, pe culmile sudice ale Dealului Vârfu Rotund.
Hotarul Ciurgău poate fi accesat dinspre municipiul Turda, din zona Durgău, de la intrarea nouă în Salina Turda, continuând pe DJ 161B (direcţia Ploscoş), încă 3,1 km. Din DJ 161B pornesc în lateral spre est legături, prin intermediul unor drumuri locale nepavate, spre alt hotar din vecinătate – Valea Lungă Mică.
Poziţia GPS a hotarului Ciurgău este: 46.608362 ° latitudine nordică, 23.783302 ° longitudine estică (46°36'30.1"N, 23°46'59.9"E). 
Fig. 1 - Schiţa generală a hotarului Ciurgău din extravilanul municipiului Turda

Hotarul Ciurgău este format în acest moment din opt gospodării (atâtea sunt înregistrate şi la primărie), iar spre partea de nord a acestui hotar putem identifica alte urme mai vechi de locuire.
Ca şi limite ale hotarului Ciurgău, întâlnim spre nord hotarul Căpreşti (Cămăraş), spre est hotarul Valea Lungă Mică, spre sud hotarul Ştirbeşti, iar spre vest hotarul Valea Caldă Mare.
Denumirea acestui hotar este legată de prezenţa în acest loc a unui izvor cu jgheab, din care se putea bea apă (în limba română „ciurgău”, iar în limba maghiară „csurgó”).
Valoarea turistică a acestui hotar constă în alternanţa mozaicată a modului de exploatare a terenului (păşuni vs. terenuri arabile), dar şi a unui peisaj de terase agricole spectaculoase, despărţite prin mici praguri împădurite (numite răzoare).
Relieful se prezintă sub forma unor coline joase, prelungi, dipuse la estul unui interfluviu prelung. Aproape peste tot observam o terasare a terenului, în scopul valorificării sale agricole.
Altitudinea maximă se înregistrează spre limita nord-vestică – 460 m (Vârful Rotund), iar cea minimă spre limita sud-estică  – 370 m (în lunca pârâului local, afluent pe dreapta al pârâului Valea Lungă), altitudinea medie fiind de circa 415 m, cu o desfăşurare mai largă a acestui ecart în partea centrală, unde sunt grupate cele mai multe gospodării. Fundamentul reliefului este format predominant din depozite ale Pleistocenului Superior (blocuri, pietrişuri, nisipuri), care susţin înălţimile rotunjite, iar periferic, spre est, pe zonele mai joase apar depozite ale Buglovianului (gresii şi argile carbonatice nisipoase).
Hidrografia este reprezentată de un pârâu local, primul afluent de dreapta al pârâului Valea Lungă.
Vegetaţia locului este specifică pajiştilor secundare cu tufărişuri, în mare parte astăzi exploatate sub forma de terenuri arabile (datorită unei relative planeităţi obţinute în urma terasării). Întâlnim grupări de salcâmi în jurul gospodăriilor, unor drumuri de acces şi pe răzoarele care fac trecerea de la o terasă agricolă la alta.
Economia locală de bazează îndeosebi pe cultivarea porumbului, a plantelor tehnice şi păioaselor, iar secundar pe creşterea animalelor (în partea estică a hotarului se întinde o păşune extinsă).
Câteva poze realizate aici la data de 5 august 2013:
Fig. 2 - Terenuri agricole în terase evantai în hotarul Ciurgău - municipiul Turda

 Fig. 3 - Gospodării de-a lungul drumului DJ 161B aparţinând hotarului Ciurgău  - municipiul Turda

Fig. 4 - Vedere de ansamblu a hotarului Ciurgău  - municipiul Turda 

Fig. 5 - Terase agricole despărţite de răzoare împădurite pe raza hotarului Ciurgău - municipiul Turda

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More