4 noiembrie 2017

Hotarele Turzii - Ciocăneşti

- hotarele Turzii - hotarul Ciocăneşti
[guest post / postare preluată de pe Florentis]

Ciocăneşti este un hotar situat în extravilanul municipiului Turda, în sectorul median al DJ 161B (Turda-Ploscoş), de o parte şi de cealaltă a acestui drum, în zona de platou din nord-estul Dealului Rotund, în apropierea izvoarelor pârâului Valea Sărată.
La Ciocăneşti se poate ajunge dinspre municipiul Turda, din zona Durgău, de la intrarea nouă în Salina Turda, continuând pe DJ 161B (direcţia Ploscoş), încă 5,8 km. Din DJ 161B pornesc în lateral alte două legături, pe drumuri locale nepavate, spre alte două hotare vecine: spre vest asigurând legătura cu hotarul Căpreşti, iar spre est cu hotarul Valea Caldă Mică.
Poziţia GPS a hotarului Ciocăneşti este: 46.625910 ° latitudine nordică, 23.797888 ° longitudine estică (46°37'33.3"N, 23°47'52.4"E).
Fig. 1 - Schiţa generală a hotarului Ciocăneşti din extravilanul municipiului Turda

Hotarul Ciocăneşti este format în acest moment din doar două gospodării, iar spre partea de sud a acestuia putem identifica alte urme mai vechi de locurire.
Ca şi limite ale hotarului Ciocăneşti, întâlnim spre nord satul Ploscoş, spre est hotarul Valea Caldă Mică, spre sud hotarul Valea Lungă Mică, iar spre vest hotarul Căpreşti (Cămăraş).
Denumirea acestui hotar este legată probabil de modul exploatării  agricole a acestui areal – cultivarea porumbului (arh. „ciocăneşti” / [ciocănişti]= porumbişti după ce s-a cules porumbul).
Valoarea turistică a hotarului Ciocăneşti constă în amplasarea sa de-a lungul principalului drum de acces spre hotarele din nordul municipiului Turda, pe un platou relativ extins, de unde pot fi admirate peisajele agrare şi împrejurimile, dar şi prezenţa la limita estică a acestui hotar a unui mic iaz la confluenţa Văii Sărate la circa 600 de la izvorul său, cu primul afluent.
Relieful se prezintă sub forma unor coline rontunjite, prelungi, cu energie de relief mică, dispuse de-a lungul unui interfluviu prelung, o înşeuare între Dealul Cămăraşului (493 m) şi Dealul Rotund (460 m). În acest aspect general de platou uşor vălurit se intersectează câteva văi largi (izvoarele Văii Sărate), iar în partea de sud-vest se află un uluc depresionar terasat, în partea superioară a unui vechi bazin de recepţie a unui organism torenţial.
Altitudinea maximă se înregistrează spre limita sudică – 434 m (o culme nordică secundară a Dealului Rotund), iar cea minimă spre limita sudică  – 374 m (în zona iazului de lângă izvoarele Văii Sărate), altitudinea medie fiind de circa 404 m, cu o desfăşurare mai largă a acestui ecart în sectorul central, pe înşeuarea traversată de DJ 161B . Fundamentul reliefului este format predominant din depozite ale Pleistocenului Superior (blocuri, pietrişuri, nisipuri), care susţin înălţimile rotunjite şi înşeuarea locală, iar periferic de depozite ale Buglovianului (gresii şi argile carbonatice nisipoase), pe zonele mai joase (văile periferice).
Hidrografia este reprezentată de pârâul Valea Sărată, aici avându-şi izvoarele. De asemenea, primii doi mici afluenţi de dreapta ai Văii Sărate, străbat acest hotar Ciocăneşti. La confluenţa Văii Sărate cu primul afluent venit din dreapta ei, se află amplasat un mic lac, de tip iaz.
Vegetaţia locului este specifică pajiştilor secundare şi pajiştilor cu tufărişuri, în mare parte astăzi exploatate sub forma de terenuri arabile (datorită pantelor mici şi a unei pânze freatice consistente). Izolat, întâlnim şi vegetaţie hidrofilă, în zona de izvor a pârâului Valea Sărată, dar şi în împrejurimile iazului din aval.
Economia locală de bazează îndeosebi pe cultivarea porumbului şi secundar a plantelor tehnice şi păioaselor.
Câteva poze realizate aici la data de 5 august 2013:
Fig. 2 - Vedere de ansamblu a hotarului Ciocăneşti  - municipiul Turda

Fig. 3 - Înşeuarea centrală din hotarul Ciocăneşti  - municipiul Turda

Fig. 4 - Peisaj agrar în hotarul Ciocăneşti  - municipiul Turda

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More