Pentru că noi, plutiştii:

- facem haz (de necaz!)
- suntem politicoşi (fără a face politică!)
- stăm serioşi (doar atât cât trebuie!)
- gândim diferit (dar acest lucru ne uneşte!)
- nu avem model (dar sperăm să ajungem noi unul!)
- nu suntem maeştri ai unui gen literar (dar putem inventa genuri noi!)
- am ales să fim plutişti (plutim peste limitele noastre!)
- suntem o echipă (colegi, nu ierarhii!)
- suntem acasă (ne asumăm, trăim şi promovăm acest spaţiu!)

14 decembrie 2017

Hotarele Turzii - (Fostul) C.A.P. Poiana (Ferma Poiana)

- hotarele Turzii - hotarul (Fostul) C.A.P. Poiana (Ferma Poiana)
[guest post / postare preluată de pe Florentis]

(Fostul) C.A.P. Poiana este un teritoriu administrativ situat în intravilanul municipiului Turda, fiind cunoscut sub numele T12 (Trupul 12) sau Ferma Poiana. În momentul de faţă, este înglobat în municipiul Turda sub denumirea Strada Plaiului.
Trupul de intravilan Ferma Poiana este situat pe o terasă largă (terasa a III-a) a luncii râului Arieş, la sudul cartierului Poiana al municipiului Turda, în apropierea Cimitirului Poiana.
La Ferma Poiana se poate ajunge dinspre municipiul Turda, din preajma stadionului municipal, urmând spre sud, un drum iniţial asfaltat (Str. Scurtă), apoi pavat cu piatră (Str. Poiana, Str. Florilor, Str. Valea Racoşei), iar de la extremitatea sudică a cartierului Poiana ţinând aceeaşi direcţie generală spre sud, în continuare un drum pavat cu piatră, uşor mai denivelat (Str. Plaiului), încă 1,3 km, trecând pe lângă Cimitirul Poiana şi continuând până aproape de linia ferată industrială Turda - Câmpia Turzii. Continuând spre sud, traversăm linia ferată, iar apoi în direcţia generală sud-vest, ţinând un drum local nepavat trecem prin fostul hotar Beteag, iar apoi ajungem la trupul administrativ Avicola. Alte legături, mai greu practicabile, prin intermediul unor drumuri locale în mare parte nepavate, fac conexiunea între Ferma Poiana şi trupul administrativ Mormântul lui Mihai Viteazu, dar şi spre municipiul Câmpia Turzii, pe la nord de fostul hotar Beteag, de-a lungul căii ferate.
Adresa trupului Mormântul lui Mihai Viteazu este Turda, Strada Plaiului, având următoarea poziţie GPS: 46.544146 ° latitudine nordică, 23.827223 ° longitudine estică (46°32'38.9"N, 23°49'38.0"E).
Fig. 1 - Schiţa generală a trupului Ferma Poiana (fostul C.A.P. Poiana) din intravilanul municipiului Turda

13 decembrie 2017

Hotarele Turzii - Pichel

- hotarele Turzii - hotarul Pichel
[guest post / postare preluată de pe Florentis]

Hotarul Pichel este situat în extravilanul municipiului Turda, pe versanţii cu expoziţie nordică ai Dealului Porţile de Fier.
La Pichel se poate ajunge dinspre municipiul Turda, urmând drumul comunal DC 69 în direcţia Adămeşti / Ploscoş, de la limita intravilanului municipiului Turda – cartierul Băile Sărate (din capătul nordic al Străzii Frăgărişte) încă 4,2 km. Drumul de acces e parţial pavat cu piatră, pe alocuri cu denivelări medii şi traversează cursul Văii Sărate, iar apoi prin hotarul Acăţari. Alte drumuri locale de acces, nepavate, leagă hotarul Pichel de alte hotare din apropiere – Valea Sărată, Crăciuneşti, Porteşti, Cânepişti.
Poziţia GPS a hotarului Pichel este: 46.611024 ° latitudine nordică, 23.829420 ° longitudine estică (46°36'39.7"N, 23°49'45.9"E).
Fig. 1 - Schiţa generală a hotarului Pichel din extravilanul municipiului Turda

12 decembrie 2017

Hotarele Turzii - Petrilaca (Petrilaca - Piatra Fântânele)

- hotarele Turzii - hotarul Petrilaca (Petrilaca - Piatra Fântânele)
[guest post / postare preluată de pe Florentis]


Petrilaca este un teritoriu administrativ situat în intravilanul municipiului Turda, fiind mai exact un ansamblu al trupurilor de intravilan T5 (nucleul sudic, aflat la vest de calea ferată ce trece pe lângă cartierul Lut al Câmpiei Turzii), T6 (nucleul central, de-a lungul pârâului Valea Florilor, din zona Podului Martirilor spre nord) şi un cătun (nucleul nordic – Piatra Fântânele, aflat în prelungirea nord-vestică a Străzii Petrilaca în direcţia hotarului Mărăcineni, dar şi de-a lungul drumului comunal DC69A în apropierea hotarului Fâneţele Turdenilor). În momentul de faţă, este înglobat în municipiul Turda sub denumirea Str. Petrilaca, denumirea fiind însă uşor improprie, deoarece pe lângă Strada Petrilaca propriu-zisă mai există înglobate în fostul hotar Petrilaca şi drumul DC 69A, Strada Valea Florilor, plus alte drumuri locale care pornesc din primele două.
Teritoriul administrativ Petrilaca este situat în sectorul inferior al Văii Florilor, înainte de confluenţa acesteia cu râul Arieş. Ca şi o curiozitate, este situat în imediata apropiere a municipiului Câmpia Turzii, de pe teritoriul acestuia venind şi principalul drum de acces.
În Petrilaca se poate ajunge dinspre municipiul Turda, din trupul de intravilan Hărcana, urmând spre est Strada Hărcana. Totuşi, cel mai bun drum de acces spre Petrilaca este dinspre municipiul Câmpia Turzii, trecând podul peste râul Arieş, apoi din cartierul Lut, traversând linia ferată, spre vest, acesta e singurul drum pavat cu piatră, aflat în stare acceptabilă (DC 69A), în continuarea acestui drum ajungând la hotarul Cânepişti. Prin intermediul unor drumuri locale, Petrilaca este conectată şi cu alte hotare turdene din vecinătate (Mărăcineni, Fâneţele Turdenilor), dar şi cu satul Viişoara. Infrastructura feroviară este mai bine dezvoltată decât cea rutieră, însă Petrilaca nu are gară proprie, localnicii având de optat între gara din municipiul Câmpia Turzii aflată la 4,3 km, spre sud (legătura fiind pe drumul DC 69A pavat cu piatră, apoi asfaltat de la intrarea în municipiul Câmpia Turzii) sau halta din hotarul Cânepişti, aflată la 5,5 km, spre nord, în continuarea drumului DC 69A care este într-o stare mai precară.
Adresa teritoriul administrativ Petrilaca este Turda, Strada Petrilaca, având următoarea poziţie GPS: 46.575472 ° latitudine nordică, 23.866564 ° longitudine estică (46°34'31.7" N, 23°51'59.6" E).
Fig. 1 - Schiţa generală a teritoriului administrativ Petrilaca din intravilanul municipiului Turda

Hotarele Turzii - Pârâul Porcilor

- hotarele Turzii - hotarul Pârâul Porcilor
[guest post / postare preluată de pe Florentis]

Pârâul Porcilor este un hotar situat în extravilanul municipiului Turda, situat de-a lungul pârâului Valea Porcilor, ultimul afluent pe dreapta al Văii Sărate.
În hotarul Pârâul Porcilor se poate ajunge dinspre municipiul Turda, din cartierul Băile Sărate de lângă Lacul Tarzan, spre est, pe un drum pavat cu piatră (Str. Sfântul Ion) circa 500 m, apoi la stânga, ţinând tot drumul pavat cu piatră (Str. Vulturului), la orizont deja zărim trupul de intravilan Unirea, iar după încă 270 m, facem dreapta pe un drum local, care însoţeşte Valea Porcilor, pentru încă 350 m. Se poate ajunge şi din direcţie contrară, din Aleea Pietroasa (drumul care face legătura între Sfântu-Ion II şi Hărcana), de lângă confluenţa Văii Sărate cu Valea Porcilor, urcând în sus de-a lungul unui drum local ce însoţeşte Valea Porcilor.
Poziţia GPS a hotarului Pârâul Porcilor este: 46.576571° latitudine nordică, 23.820516° longitudine estică (46°34'35.7"N, 23°49'13.9"E).
Fig. 1 - Schiţa generală a hotarului Pârâul Porcilor din extravilanul municipiului Turda

8 decembrie 2017

Hotarele Turzii - Mormântul lui Mihai Viteazu

- hotarele Turzii - hotarul Mormântul lui Mihai Viteazu
[guest post / postare preluată de pe Florentis]

Mormântul lui Mihai Viteazu este un teritoriu administrativ situat în intravilanul municipiului Turda, fiind cunoscut sub numele T4 (Trupul 4). În momentul de faţă, este înglobat în municipiul Turda sub denumirea Aleea Obeliscului.
Trupul de intravilan Mormântul lui Mihai Viteazu este situat pe o terasă largă (terasa a IV-a) a luncii râului Arieş, la sudul municipiului Turda, în locul unde se află îngropat trupul domnitorului român Mihai Viteazu, cel care a unit pentru întâia oară ţările române.
La Mormântul lui Mihai Viteazu se poate ajunge dinspre municipiul Turda, din sudul zonei industriale, urmând drumul judeţean DJ 161B în direcţia Bogata, 1,5 km, apoi la stânga încă 400 m pe un drum asfaltat aflat într-o stare avansată de degradare. Continuând spre sud, pe drumul judeţean DJ 161B ajungem la alte trupuri de intravilan ale municipiului Turda şi anume Avicola şi Agrocom, iar apoi în satul Bogata. La Mormântul lui Mihai Viteazu se mai poate ajunge dinspre cartierele Oprişani/Bocoş, de la triajul de cale ferată Turda, urmând spre sud un drum asfaltat (Strada Mihai Viteazu), până în zona unei stâne aflată pe fruntea terasei a IV-a a luncii Arieşului, iar de aici, prin intermediul unui vâlcel, tot spre sud, până la limita estică a acestui hotar, pe un drum local nepavat. Alte legături, mai greu practicabile, prin intermediul unor drumuri locale nepavate, fac conexiunea între Mormântul lui Mihai Viteazu şi cartierul Poiana (pe la Ferma Poiana, şi apoi peste linia ferată industrială), dar şi spre municipiul Câmpia Turzii, pe la nord de fostul hotar Beteag, de-a lungul căii ferate.
Adresa trupului Mormântul lui Mihai Viteazu este Turda, Aleea Obeliscului nr. 5, având următoarea poziţie GPS: 46.538491 ° latitudine nordică, 23.798743 ° longitudine estică (46°32'18.6"N, 23°47'55.5"E).
Fig. 1 - Schiţa generală a trupului Mormântul lui Mihai Viteazu din intravilanul municipiului Turda

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More