Pentru că noi, plutiştii:

- facem haz (de necaz!)
- suntem politicoşi (fără a face politică!)
- stăm serioşi (doar atât cât trebuie!)
- gândim diferit (dar acest lucru ne uneşte!)
- nu avem model (dar sperăm să ajungem noi unul!)
- nu suntem maeştri ai unui gen literar (dar putem inventa genuri noi!)
- am ales să fim plutişti (plutim peste limitele noastre!)
- suntem o echipă (colegi, nu ierarhii!)
- suntem acasă (ne asumăm, trăim şi promovăm acest spaţiu!)

20 ianuarie 2018

Hotarele Turzii

În urma unui efort care s-a întins pe parcursul a cinci ani, între începutul anului 2013 şi începutul anului 2018, am reuşit să conturez lista hotarelor care aparţin administrativ de municipiul Turda, judeţul Cluj. Am început la debutul anului 2013 cu a strânge informaţii cu privire la hotarele Turzii – are Turda hotare?, care sunt acele hotare?, cum se numesc?, unde sunt ele situate? Au fost multe întrebări la care nu putea răspunde nimeni în totalitate, şi mai ales nu găseai aproape nici o informaţie pe internet despre acestea, şi nici prin bibliotecile unde avem acces oamenii de rând.
Câteva luni mi-a luat la început să aflu cum pot ajunge la unele persoane care pot furniza informaţii despre hotarele Turzii. Treptat, prin mai 2013, am reuşit să conturez o schiţa în plan cu aceste hotare şi cu limitele administrative ale municipiului Turda. Cum nu aveam acces la programe specializate de digitizare şi baze de date foarte detaliate, mi-a fost greu să le pun cap la cap, deşi aveam câteva detalii despre fiecare din aceste hotare în parte.
În lunile iulie şi august 2013, însoţit pe rând de prieteni, apoi de tatăl meu, am reuşit să merg pe teren, la fiecare dintre aceste hotare, să-mi fac schiţe de teren la faţa locului, să imortalizez fotografii, pentru a mă elucida în detaliu cu privire la particularităţile fiecăruia dintre aceste hotare ale Turzii. Dispunând de o maşină care nu mă prea ajuta pe drumurile greu practicabile din hotarele Turzii, fără tracţiune integrală şi fără gardă apreciabilă la sol, şi nici măcar cu motor puternic, să mă salveze dacă mă înţepeneam pe undeva, a fost chiar o idee nebunească să cred că voi ajunge în toate acele locuri teafăr. Maşina mi s-a stricat de mai multe ori chiar, din cauza drumurilor foarte greu practicabile, dar am reparat-o şi am continuat să duc la bun sfârşit ceea ce am început.
Întregul an 2013 a fost dedicat apoi arhivării şi prelucrării acelor fotografii ridicate în timpul verii. Încă era totul foarte schematic, departe de a avea o bază de pornire pentru a trata mai serios fiecare dintre hotarele Turzii.
Mi-a căzut foarte greu imposibilitatea de a digitiza, cu mijloacele de care dispuneam întreaga suprafaţă, şi de a face diagrame complexe şi modele tridimensionale ale reliefului, plus posibilitatea de a edita hărţi interactive. Negăsind pe moment nici o soluţie în acest sens, am început în anul 2014 la executarea unor planuri ale fiecăruia dintre hotare, realizate manual, pe hârtie, pe care apoi le-am scanat. Execuţia acestor planuri mi-a luat circa trei ani, iar în octombrie 2017 le aveam pe toate scanate şi arhivate.
Am început pe baza informaţiilor de care dispuneam şi a planurilor realizate, să detaliez câteva repere despre fiecare hotar al Turzii în parte. Caracterizarea lor am făcut-o direct în word, în formă finală, fără a mai aloca timp verificării fiecărui hotar în parte, sper totuşi că nu s-au strecurat multe greşeli. Dacă totuşi s-au strecurat, este vreme să le corectăm pe parcurs.
Întregul proiect al hotarelor Turzii nu se vrea o caracterizare detaliată a acestora, ci doar o creionare generală a fiecărui hotar în parte, o bază de pornire pentru cei care vor să aprofundeze, bază pe care eu la rândul meu nu am avut-o şi la care am muncit peste cinci ani doar pentru a atinge câteva puncte de reper.
Pe lângă hotarele Turzii tratate în fiecare postare din ultimele luni, există gospodării izolate, pe care nu le-am putut trata în cadrul vreunul hotar, dar şi cel mai probabil am descoperit încă cel puţin un hotar nou faţă de lista iniţială conturată în 9 mai 2013. Aceste gospodării izolate o să încerc să le amintesc acum, într-o succintă trecere în revistă, de la nord spre sud: la vest de acumularea Fâneaţa Vacilor II (46.600043°N, 23.759809°E), la estul Dealului Spânzurătorii (46.594188°N, 23.758090°E), pe drumul dintre Uscător şi Acăţari, în dreapta, pe o terasă exploatată agricol (46.586727°N, 23.810828°E), vechea vatră a unui sat medieval dispărut între timp – Kölyköd (46.589263°N, 23.826821°E), la vest de Dealul Cetăţii (46.579484°N, 23.750309°E, dar şi 46.580214°N, 23.748013°E), pe Dealul Zâna Mare (46.564956°N, 23.765072°E, dar şi 46.570444°N, 23.751108°E), în valea pârâului Pordei (46.563366°N, 23.751377°E), un grup de gospodării la sud de Triajul CFR Turda (46.549955°N, 23.804981°E) şi un grup de gospodării la est de cimitirul Oprişani (46.547959°N, 23.817373°E).
Recapitulăm fiecare dintre hotarele Turzii tratate în acest proiect:
- Buha;
- Pichel;
Ţin să mulţumesc persoanelor care au sprijinit cu energia lor începerea proiectului numit hotarele Turzii, lor li se datorează o parte din ceea ce am realizat astăzi, şi ca să nu se supere nimeni, le enumăr în ordine alfabetică:
Bar Sandra (autoarea blogului Otra fachada de Rumania);
- Coman Vasile;
Reti Maria
Roşa Adela (autoare a blogului Adel'h)
- alţi localnici din respectivele hotare, care au vrut să rămână anonimi.

Update 11.02.2018 - harta de ansamblu a teritoriului administrativ al municipiului Turda:
Municipiul Turda - teritoriul administrativ

Hotarele Turzii - Valea Sărată

- hotarele Turzii hotarul Valea Sărată
[guest post / postare preluată de pe Florentis]

Valea Sărată este un hotar situat în extravilanul municipiului Turda, aşezat în valea pârâului Valea Sărată, în nordul Depresiunii Valea Sărată-Durgău. A nu se confunda cu locaţia Strada Valea Sărată, din municipiul Turda, care porneşte spre nord de la intersecţia străzilor Ecoului şi Viile Hangaş, în cartierul Turda Nouă.
Hotarul Valea Sărată este format în acest moment din zece gospodării, câteva adăposturi temporare şi alte urme vechi de locuire. În anul 2007, în registrul primăriei, pe această adresă nu figura nici o gospodărie. Ca şi suprafaţă totală, hotarul Valea Sărată este unul dintre cele mai extinse hotare aflate în administraţia municipiului Turda, în trecut fiind probabil un sat închegat. Hotarul Valea Sărată este compus în prezent trei nuclee de gospodării: nucleul nordic, pe Valea Sărată, de la confluenţa cu Valea Crăciunului până la cea cu Valea Durgăului; nucleul sudic, pe Valea Durgăului, înainte de confluenţa cu Valea Sărată, la marginea pantelor estice ale Dealului Slăninii; nucleul estic, la sud de pârâul Valea Sărată, între confluenţele cu Valea Durgăului, respectiv Valea Porcilor.
La hotarul Valea Sărată se poate ajunge dinspre municipiul Turda, din cartierul Băile Sărate, din zona Uscătorului de Porumb (Strada Frăgărişte), continuând pe un drum asfaltat (DJ 161B, în direcţia noii intrări a Salinei Turda), coborâm panta până aproape la bază, înainte de a ajunge în Depresiunea Durgău (Aleea Durgăului), apoi la dreapta, vis-a vis de intersecţia cu Aleea Erasmus Nyárády, pe un drum local, nepavat, care urmăreşte cursul Văii Durgăului spre aval, 2,1 km, după care traversăm cursul Văii Sărate, şi ţinând stânga, în direcţia confluenţei Văii Durgăului cu Valea Sărată, o luăm imediat apoi pe ramificaţia cea mai din dreapta, de la baza versantului, pe marginea estică a depresiunii, de unde continuăm spre nord fără a ne abate, încă 1,4 km, în total 3,5 km de la marginea municipiului Turda.
Hotarul Valea Sărată este legat, prin intermediul unor drumuri locale, nepavate, cu alte alte hotare din vecinătate: Acăţari, Valea Lungă Mică, Ciocăneşti, Valea Caldă Mică, Ciurgău, Crăciuneşti, Pichel, Mărăcineni.
Localizarea GPS a hotarului Valea Sărată este: 46.610619 ° latitudine nordică, 23.810400 ° longitudine estică (46°36'38.2"N, 23°48'37.4"E).
Fig. 1 - Schiţa generală a hotarului Valea Sărată din extravilanul municipiului Turda

19 ianuarie 2018

Hotarele Turzii - Valea Lungă Mică

- hotarele Turzii hotarul Valea Lungă Mică
[guest post / postare preluată de pe Florentis]

Valea Lungă Mică este un hotar situat în extravilanul municipiului Turda, aşezat în valea pârâului Valea Lungă Mică*, tributar al Văii Sărate (*a nu se confunda cu Valea Lungă Mică, tributar pe stânga al Văii Florilor, în apropierea Haltei Ploscoş).
În hotarul Valea Lungă Mică se poate ajunge dinspre municipiul Turda, din cartierul Băile Sărate, din zona Uscătorului de Porumb (Strada Frăgărişte), continuând pe un drum asfaltat (DJ 161B, în direcţia noii intrări a Salinei Turda), coborâm panta până aproape la bază, înainte de a ajunge în Depresiunea Durgău (Aleea Durgăului), apoi la dreapta, pe un drum local, nepavat, care urmăreşte cursul Văii Durgăului spre aval, apoi al Văii Sărate spre amonte, încă 2,7 km, după care traversăm cursul Văii Sărate, şi ne îndreptăm spre nord, pe un drum local nepavat, care urcă pe cursul pârâului Valea Lungă Mică, încă 1,1 km, în total 3,8 km de la marginea municipiului Turda.
O rută alternativă spre hotarul Valea Lungă Mică porneşte din zona Durgău, de la noua intrare în Salina Turda, urmând un drum pavat cu piatră (DJ 161B, în direcţia Ploscoş) 2,6 km, până în zona hotarului Ciurgău, apoi la dreapta, pe un drum local, nepavat, care coboară de-a lungul unui afluent al pârâului Valea Lungă, apoi pe Valea Lungă până întâlneşte cursul Văii Sărate 2,1 km, iar de aici ajungem pe traseul comun descris anterior, cei 1,1 km care urcă pe cursul pârâului Valea Lungă Mică (în total 5,8 km). O altă rută alternativă, care porneşte tot din zona Durgău, continuând pe acelaşi drum pavat cu piatră, DJ 161B, în direcţia Ploscoş, 4,4 km, până în Vârful Dealul Rotund (460 m alt.), iar apoi la dreapta pe un drum local care coboară de-a lungul pârâului Valea Lungă 2 km până la intersecţia din Valea Sărată cu drumul comun care urcă de-a lungul cursulului pârâului Valea Lungă Mică, înca 1,1 km (în total 7,5 km).
Hotarul Valea Lungă Mică este conectat, prin intermediul unor drumuri locale, nepavate, cu alte alte hotare din vecinătate: Ciocăneşti, Valea Caldă Mică, Valea Sărată, Ciurgău.
Localizarea GPS a hotarului Valea Lungă Mică este: 46.612740 ° latitudine nordică, 23.797180 ° longitudine estică (46°36'45.9"N, 23°47'49.9"E).
Fig. 1 - Schiţa generală a hotarului Valea Lungă Mică din extravilanul municipiului Turda

13 ianuarie 2018

Hotarele Turzii - Valea Caldă Mică

- hotarele Turzii hotarul Valea Caldă Mică
[guest post / postare preluată de pe Florentis]

Valea Caldă Mică este un hotar situat în extravilanul municipiului Turda, aşezat în valea pârâului Valea Caldă Mică* (*tributar al Văii Sărate, a nu se confunda cu Valea Caldă Mică tributar al Văii Calde Mari), dar şi pe colectorul său, Valea Sărată.
În hotarul Valea Caldă Mică se poate ajunge dinspre municipiul Turda, din zona Durgău, de la intrarea nouă în Salina Turda, continuând pe un drum pavat cu piatră (DJ 161B, în direcţia Ploscoş) 6 km, apoi la dreapta, pe un drum local, nepavat, încă 1,1 km. O rută alternativă, mai scurtă cu 900 m, dar cu pavaj degradat sau inexistent, leagă hotarul Valea Caldă Mică de municipiul Turda, urmând drumul comunal DC 69 în direcţia Adămeşti / Ploscoş, din cartierul Băile Sărate (capătul nordic al Străzii Frăgărişte) 3,7 km, iar apoi la stânga, pe un drum local, care coboară în Valea Sărată, în aval de confluenţa cu pârâul Valea Crăciunului, iar apoi urcă spre izvoarele Văii Sărate, însumând 2,4 km pe acest drum local. Din Valea Caldă Mică se poate ajunge, prin intermediul unor drumuri locale, în alte hotare învecinate: Ciocăneşti, Valea Lungă Mică, Valea Sărată, Pichel, Crăciuneşti, Adămeşti (com. Ploscoş).
Poziţia GPS a hotarului Valea Caldă Mică este: 46.621068 ° latitudine nordică, 23.812455 ° longitudine estică (46°37'15.8"N, 23°48'44.8"E).
Fig. 1 - Schiţa generală a hotarului Valea Caldă Mică din extravilanul municipiului Turda

11 ianuarie 2018

Hotarele Turzii - Valea Caldă Mare

- hotarele Turzii hotarul Valea Caldă Mare
[guest post / postare preluată de pe Florentis]

Valea Caldă Mare este un hotar situat în extravilanul municipiului Turda, aşezat în valea pârâului Valea Caldă Mare, dar şi pe colectorul său, Fâneaţa Vacilor.
În hotarul Valea Caldă Mare se poate ajunge dinspre municipiul Turda, din zona Turda Nouă, de lângă Acumularea Piscicolă Turda (Lacul Priza), din capătul nordic al Străzii Iazurilor, continuând pe un drum pavat cu piatră, ce însoţeşte malul drept al pârâului Fâneaţa Vacilor, şi apoi pe afluentul său Valea Caldă Mare, circa 5,5 km. Pe drumuri locale, din Valea Caldă Mare se poate ajunge la hotarele Căpreşti, Rujeşti, Ferma Cheiţa (com. Tureni) şi în satul Ceanu Mic (Ceanu Deşert).
Poziţia GPS a hotarului Valea Caldă Mare este: 46.637466 ° latitudine nordică, 23.768834 ° longitudine estică (46°38'14.9"N, 23°46'07.8"E).
Fig. 1 - Schiţa generală a hotarului Valea Caldă Mare din extravilanul municipiului Turda

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More