20 ianuarie 2018

Hotarele Turzii - Valea Sărată

- hotarele Turzii hotarul Valea Sărată
[guest post / postare preluată de pe Florentis]

Valea Sărată este un hotar situat în extravilanul municipiului Turda, aşezat în valea pârâului Valea Sărată, în nordul Depresiunii Valea Sărată-Durgău. A nu se confunda cu locaţia Strada Valea Sărată, din municipiul Turda, care porneşte spre nord de la intersecţia străzilor Ecoului şi Viile Hangaş, în cartierul Turda Nouă.
Hotarul Valea Sărată este format în acest moment din zece gospodării, câteva adăposturi temporare şi alte urme vechi de locuire. În anul 2007, în registrul primăriei, pe această adresă nu figura nici o gospodărie. Ca şi suprafaţă totală, hotarul Valea Sărată este unul dintre cele mai extinse hotare aflate în administraţia municipiului Turda, în trecut fiind probabil un sat închegat. Hotarul Valea Sărată este compus în prezent trei nuclee de gospodării: nucleul nordic, pe Valea Sărată, de la confluenţa cu Valea Crăciunului până la cea cu Valea Durgăului; nucleul sudic, pe Valea Durgăului, înainte de confluenţa cu Valea Sărată, la marginea pantelor estice ale Dealului Slăninii; nucleul estic, la sud de pârâul Valea Sărată, între confluenţele cu Valea Durgăului, respectiv Valea Porcilor.
La hotarul Valea Sărată se poate ajunge dinspre municipiul Turda, din cartierul Băile Sărate, din zona Uscătorului de Porumb (Strada Frăgărişte), continuând pe un drum asfaltat (DJ 161B, în direcţia noii intrări a Salinei Turda), coborâm panta până aproape la bază, înainte de a ajunge în Depresiunea Durgău (Aleea Durgăului), apoi la dreapta, vis-a vis de intersecţia cu Aleea Erasmus Nyárády, pe un drum local, nepavat, care urmăreşte cursul Văii Durgăului spre aval, 2,1 km, după care traversăm cursul Văii Sărate, şi ţinând stânga, în direcţia confluenţei Văii Durgăului cu Valea Sărată, o luăm imediat apoi pe ramificaţia cea mai din dreapta, de la baza versantului, pe marginea estică a depresiunii, de unde continuăm spre nord fără a ne abate, încă 1,4 km, în total 3,5 km de la marginea municipiului Turda.
Hotarul Valea Sărată este legat, prin intermediul unor drumuri locale, nepavate, cu alte alte hotare din vecinătate: Acăţari, Valea Lungă Mică, Ciocăneşti, Valea Caldă Mică, Ciurgău, Crăciuneşti, Pichel, Mărăcineni.
Localizarea GPS a hotarului Valea Sărată este: 46.610619 ° latitudine nordică, 23.810400 ° longitudine estică (46°36'38.2"N, 23°48'37.4"E).
Fig. 1 - Schiţa generală a hotarului Valea Sărată din extravilanul municipiului Turda

Ca şi limite, hotarul Valea Sărată are ca vecini: spre nord hotarele Valea Caldă Mică şi Crăciuneşti, spre est hotarele Pichel, Mărăcineni, Acăţari şi fostul hotar Kölyköd, spre sud municipiul Turda (zona Durgău), iar spre vest hotarele Valea Lungă Mică şi Ciurgău.
Denumirea acestui hotar este legată de amplasarea sa în valea pârâului Valea Sărată. Denumirea acestei văi are legătură cu particularităţile geologice ale acestui loc – existenţa unor depozite tortoniene, cu prezenţa unor sâmburi de sare, parte a cutelor diapire marginale din bazinul transilvan, sarea din aceste depozite fiind dizolvată şi purtată de apele pârâului Valea Sărată. Valea (culoarul) în sine în care este amplasat hotarul Valea Sărată, întreg sectorul median al cursului Văii Sărate, cuprinde aflorismente ale sării la suprafaţă, încât acest hotar este cu adevărat, aşa cum îi este şi numele, o „vale sărată” (vale atât ca pârâu, dar şi ca formă de relief care insoţeşte cursul acestui pârâu).
Relieful se prezintă sub forma unor culoar depresionar suprapus unui sinclinal tortonian dispus nord-est – sud-vest, iar spre est ca o vale strâmtă, aproape cu aspect de defileu, care străpunge aliniamentul de anticlinal Dealul Porţile de Fier-Dealul Slăninii. Pe versanţii văii se instalează adesea frecvente alunecări de teren, în mare parte datorită şiroirii apelor torenţiale provenite din precipitaţii şi a unei vegetaţii supuse suprapăşunatului. Nucleul central al hotarului este suprapus unei depresiuni largi (Valea Sărată-Durgău), unde sunt frecvente fenomenele de înmlăştinire, iar periferic pseudocarstul pe roci clastice (sare, gipsuri).
Altitudinea maximă se înregistrează spre limita estică – 429 m (un pinten sudic desprins din Dealul Porţile de Fier), iar cea minimă spre limita sud-estică – 325 m (la confluenţa Văii Sărate cu Valea Porcilor), altitudinea medie fiind de 377 m, cu o desfăşurare mai largă a acestui ecart în zona locuită, unde se află câteva izvoare de terasă, la limita superioară a arealului cu salinitate ridicată.
Fundamentul reliefului este format pe depresiunea Valea Sărată-Durgău din depozite ale Tortonianului (conglomerate, tufuri, gresii, sare), iar pe culoarul de vale din est, dar şi pe versanţii de deasupra luncilor, din depozite ale Buglovianului. Ca şi unitate de relief, hotarul Valea Sărată este încadrat în Câmpia Transilvaniei (subunitatea Dealurilor Aiton-Viişoara).
Din punct de vedere hidrografic, hotarul Valea Sărată este drenat de pârâul Valea Sărată şi sectoarele inferioare ale cursurilor unor afluenţi ai săi (Valea Lungă Mică, Valea Lungă, Valea Durgăului).
Vegetaţia din hotarul Valea Sărată, datorită particularităţilor locului este diferită faţă de cea a celorlate hotare turdene. Predomină vegetaţia halofilă, pe substratul suprapus depozitelor tortoniene, dar şi cea hidrofilă, acolo unde salinitatea nu este pronunţată (în special în sectorul estic al hotarului). Versanţii de deasupra luncilor, sunt acoperiţi cu pajişti secundare cu tufărişuri, în mare parte astăzi exploatate sub forma de păşuni, iar terenurile  arabile apar cu totul secundar, periferic, pe terasele mai zvântate, cu pante relativ line.
Economia locală de bazează pe creşterea animalelor (ovine), iar într-o mai mică măsură pe cultivarea plantelor (păioase, porumb).
Câteva poze realizate aici la datele de 8, 14, respectiv 20 august 2013:
Fig. 2 - Nordul hotarului Valea Sărată, în aval de confluenţa pârâului Valea Sărată cu Valea Crăciunului

Fig. 3 - Aria de confluenţă a pârâului Valea Sărată cu Valea Durgăului

Fig. 4 - Aria depresionară Valea Sărată-Valea Durgăului

Fig. 5 - Microforme de relief pe sare în hotarul Valea Sărată

Fig. 6 - Izvor de terasă în hotarul Valea Sărată

Fig. 7 - Alunecări de terasă în urma şiroirii torenţiale în hotarul Valea Sărată

Fig. 8 - Gospodărie în nucleul estic al hotarului Valea Sărată - municipiul Turda (la sud de hotarul Acăţari)

Fig. 9 - Aria de confluenţă a pârâului Valea Sărată cu Valea Porcilor - extremitatea estică a hotarului Valea Sărată

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More