20 noiembrie 2017

Hotarele Turzii - Crăciuneşti

- hotarele Turzii - hotarul Crăciuneşti
[guest post / postare preluată de pe Florentis]


Crăciuneşti este un hotar situat în extravilanul municipiului Turda, în perimetrul Văii Crăciunului şi în împrejurimile acesteia.
La Crăciuneşti se poate ajunge dinspre municipiul Turda, urmând drumul comunal DC 69 în direcţia Adămeşti / Ploscoş, de la limita intravilanului municipiului Turda – cartierul Băile Sărate (zona de contact a Aleei Durgăului cu Aleea Alexandru Borza) încă 5 km, iar apoi la stânga, pe un drum local, care coboară de-a lungul Văii Crăciunului. Drumul de acces e parţial pavat cu piatră, pe alocuri cu denivelări medii. Drumul comunal DC 69 leagă hotarul Crăciuneşti de comuna Ploscoş, aflată la o distanţă mai mică decât municipiul Turda. Alte drumuri locale fac legătura acestui hotar cu alte hotare din împrejurimi: Cânepişti (unde există şi o haltă de cale ferată, la circa 1 km de aici), Porteşti, Valea Caldă Mică.
Poziţia GPS a hotarului Crăciuneşti este: 46.614918 ° latitudine nordică, 23.818919 ° longitudine estică (46°36'53.7"N, 23°49'08.1"E). 

Fig. 1 - Schiţa generală a hotarului Crăciuneşti din extravilanul municipiului Turda


Hotarul Crăciuneşti este format în acest moment din trei gospodării (nefiind consemnate oficial la primărie pe această adresă), iar spre partea de nord-est a acestui hotar putem identifica alte urme mai vechi de locuire.
Ca şi limite ale hotarului Crăciuneşti, întâlnim spre nord hotarul Şerpeşti (aparţinând comunei Ploscoş), spre est hotarul Porteşti, spre sud hotarul Pichel, iar spre vest hotarul Valea Caldă Mică.
Denumirea acestui hotar şi a este legată de prezenţa în acest loc al Văii Crăciunului, care întăreşte prezenţa în vremurile mai îndepărtate aici a unei familii cu numele Crăciun.
Relieful se prezintă sub forma unor coline joase, sub forma unui interfluviu prelung, suprapus unui anticlinal dispus între Valea Sărată şi Valea Florilor, în care se inserează, spre periferie, văi scurte, adunate de cele două pâraie principale amintite.
Altitudinea maximă se înregistrează spre limita nordică – 445 m, iar cea minimă spre limita sud-estică – 364 m (în lunca pârâului Valea Crăciunului, afluent pe stânga al pârâului Valea Sărată), altitudinea medie fiind de circa 405 m, cu o desfăşurare mai largă a acestui ecart în partea central-estică. Fundamentul reliefului este format din depozite ale Pleistocenului Superior (blocuri, pietrişuri, nisipuri), care susţin înălţimile tip interfluviu, iar, spre vest de acestea, pe zonele mai joase, având cea mai mare desfăşurare în teren, apar depozite ale Buglovianului (gresii şi argile carbonatice nisipoase). Periferic, spre extremitatea vestică (Valea Sărată), apare o arie de subsidenţă de tip sinclinal căreia îi corespund depozite ale Tortonianului (conglomerate, gresii, tufuri cineritice, sare).
Hidrografia este reprezentată de Valea Crăciunului, iar mai spre sud, un alt pârâu local, ambele fiind afluenţi de stânga ai pârâului Valea Sărată.
Vegetaţia locului este specifică pajiştilor secundare cu tufărişuri, în mare parte astăzi exploatate sub forma de terenuri arabile spre nord şi est (datorită unei relative planeităţi obţinute în urma terasării), iar secundar sub forma unor păşuni spre sud şi vest, în arealele mai joase şi cu fragmentare mai ridicată. Întâlnim o fâşie centrală cu plantaţie de salcâmi, probabil urma vechei axe principale a acestei aşezări. Pe areale înguste, de-a lungul pâraielor, apar fâşii de vegetaţie hidrofilă, iar insular, împrejurul sâmburilor de sare care aflorează adeseori în aceste locuri, vegetaţie halofilă.
Economia locală de bazează îndeosebi pe cultivarea porumbului, a plantelor tehnice (soia) şi păioaselor, iar secundar pe creşterea animalelor (în partea sudică şi vestică hotarul Crăciuneşti e acoperit de o păşune extinsă).
Câteva poze realizate aici la data de 13 august 2013:
Fig. 2 - Fâşia centrală de salcâmi în hotarul Crăciuneşti - municipiul Turda

Fig. 3 - Valea Crăciunului - municipiul Turda

Fig. 4 - Hotar Crăciuneşti, locul "La Cruce" - municipiul Turda

Fig. 5 - DC 69 şi ramificaţia laterală spre stânga care coboară pe Valea Crăciunului (linia plantaţiei de salcâmi) - drumul care deserveşte Hotarul Crăciuneşti

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More