30 septembrie 2010

Ziua Patrimoniului la Turda


Din anul 1989, în luna septembrie, la nivelul întregii Uniunii Europene, sunt organizate „Zilele europene ale patrimoniului”.
Din 1992, România a preluat această practică, încearcând o mai mare apropiere între societate şi moștenirea arhitecturală de valoare a comunităţilor locale.
Luni, 27 septembrie, la Turda, a avut loc "Ziua patrimoniului la Turda", eveniment cultural organizat de Fundaţia Raţiu pentru Democraţie.
Activităţile au avut o convergenţă spre tematica patrimoniului architectural-istoric al comunităţii, şi s-au desfăşurat în decursul a trei secvenţe:
- amenajarea unui stand expoziţional în zona pietonală de pe Str. Republicii, Turda, între orele 12:00-15:00, coordonat de Claudia Roşca împreună cu voluntarii de la Fundaţia Raţiu pentru Democraţie;
- organizarea unei mese rotunde cu tema "Patrimoniul istoric şi modernizarea", între orele 17:00-19:00, sub coordonarea domnului profesor Florin Stan, coordinator proiect, şi a asistentului de proiect Corina Crişan, între invitaţii speciali fiind prezenţi: lect. univ. dr. Sorin Nemeti Universitatea „Babeș-Bolyai”, Facultatea de Istorie și Filosofie), llect. univ. dr. Radu Mârza (Universitatea „Babeș-Bolyai”, Facultatea de Istorie și Filosofie), dr. Virginia Rădean (consilier, Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniul Cultural Cluj), prof. univ. dr. Rudolf Graf (vice-rector, Universitatea „Babeș-Bolyai”). În cadrul mesei rotunde s-a discutat despre problematica identificării edificiilor cu valoare de patrimoniu, de statutul lor legal, de avantajele dar şi obligaţiile proprietarilor clădirilor cu valoare patrimonială, de localizarea unor nuclee cu valoare de patrimoniu. Au onorat cu prezenţa şi câţiva oameni de cultură, cunoscuţi de o mare parte dintre turdeni: Mircea Ioan Casimcea, Teodora Vişinescu, Augustin Nistor, Paul Legman. Printre intervenţii au punctat şi reprezentaţi de la Primăria Turda, Arhivele Naţionale, Fundaţia de Ecologie şi Turism Potaissa Turda (Alin Roşca).
- vizitarea principalelor obiective turistice de interes arhitectural din centrul istoric al municipiului Turda (activitate care s-a rezumat la vizitarea Bisericii Reformate de rit calvin din Turda Veche), între orele 19:00-21:00, sub îndrumarea ghidului nostru Andraş Balogh.
Biserica Refomată-Calvină din Turda Veche este piesa centrală a ansamblului de fortificaţii din Turda Veche şi totodată cel mai impunător edificiu, Turnul său cu ceas dominând centrul municipiului. Biserica Reformată-Calvină din Turda Veche este cel mai vechi edificiu păstrat de pe teritoriul municipiului Turda, ridicată la începutul secolului al XV-lea pe amplasamentului unei biserici mai vechi. Am intrat pe lângă amplasamentul vechei Hale a Cizmarilor, ajungând în faţa faţadei vestice a bisericii, cu intrarea încadrata de un portal bogat ornamentat cu motive de frunze de stejar, prezentând elemente de stil gotic specific începutului de secol al XV-lea. Tot pe faţada se găseşte un portal care se termină în arc frânt. Urcăm apoi spre Turnul cu Ceas, cel nou (datând din anul 1906, după prăbuşirea celui vechi), printr-o scară în evantai, din piatră masivă,
după care ajungem la locul unde puteam admira mecanismul de ceasornic, cu întoarcere manuală, fabricat de Muller Janos, din Budapesta,
a cărui funcţionare ne-a explicat-o cu mult entuziasm domnul Marton Gergely, cel care se îngrijeşte şi acum de biserică. În continuare urcăm pe nişte scări abrupte şi alunecoase din lemn, care ne aduc într-o sală mai largă, locaşul clopotului mare de bronz.
Aici sunt nişte ferestre strâmte, protejate de solzi de lemn înclinaţi şi de mici ochiuri de sârmă, de unde avem o panoramă îngustă asupra oraşului datorită fantelor foarte strâmte prin care se poate privi (fotografii vor fi dezamăgiţi). De aici, scările sunt şi mai strâmte şi mai abrupte,
conducând spre partea superioară a turnului, unde este amplasat şi afişajul cu ceas, un loc deosebit de întunecos la lumina palidă a înserării fiind extrem de greu de cucerit. Ne întoarcem şi vizităm nava bisericii,
unde putem admira un pian vechi,
candelabre de epocă, un amvon deosebit ornamentat
şi detalii arhitecturale în mare parte realizate în secolul al XVII-lea, după incendiul care a afectat biserica.
Peste ani, când vom întelege cu adevărat moştenirea arhitecturală istorică a comunităţii noastre, când le vom şti proteja şi restaura vechea lor strălucire, vom fi mai bogaţi. Orice urbe care are o aura medievală bogată, atent conservată, este o punte peste timp, un aer romantic, cultural, o manifestare nobilă, artistică, regească ale unor timpuri care nu apun niciodată şi care fascinează turiştii. Atunci înseamnă că nu vor fi în van energiile şi ideile de astăzi.
Vom avea parte de nobleţe şi vom putea fi mândri că suntem turdeni, locuitori ai urbei de pe Arieş? Depinde numai de noi! Nimeni nu va veni peste noapte să ne pună totul la picioare, de-a gata.

*Mulţumim Corinei Crişan pentru informaţiile suplimentare puse la dispoziţie cu multă amabilitate.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More