15 decembrie 2017

Hotarele Turzii - Porgolab (Grădina Porgolab)

- hotarele Turzii - hotarul  Porgolab (Grădina Porgolab)
[guest post / postare preluată de pe Florentis]

Porgolab este un teritoriu administrativ situat la nord de pârâul Racoşa, înglobat în intravilanul municipiului Turda, fiind cunoscut şi sub numele de Grădina Porgolab.
Teritoriul administrativ (Grădina) Porgolab este situat pe o terasă largă (terasa a III-a) a luncii râului Arieş, la estul cartierului Poiana al municipiului Turda, în apropierea parcului industrial REIF care aparţine de municipiul Câmpia Turzii.
Teritoriul administrativ (Grădina) Porgolab cuprinde trupurile de intravilan T7 (jumătatea de vest a fostelor Sere), T13 (trup propus anterior pentru depozit deşeuri menajere, acum Str. Luncii şi vecinătate Strada Câmpiei, cu 3 obiective economice, între care o fabrică de automotive – MMM Autoparts) şi Nova Shopping Park (fostul Centru Comercial Solaris, care cuprinde un punct de lucru al Metro Cash & Carry).
La hotarul (Grădina) Porgolab se poate ajunge dinspre municipiul Turda, pe şoseaua DN 15 (E 60), de la capătul estic al cartierului Poiana, în direcţia Câmpia Turzii, în prezent fiind practic alipit de estul municipiului Turda. Prin anii 2000 exista o legătură a acestui hotar cu alte două hotare din vecinătate, prin Strada Luncii (asfaltată, dar într-o stare de degradare avansată) spre nord, apoi dincolo de digul râului Arieş, spre est, prin lunca râului Arieş, şi la nord de rampa de deşeuri exista un pod pietonal peste râul Arieş (în prezent distrus), iar de aici pe drumuri locale exista o legătură spre fostele hotare Hărcana şi Petrilaca.
În cadrul (Grădinii) Porgolab, deoarece este un teritoriu administrativ ce cuprinde mai multe diviziuni, numite trupuri de intravilan, avem o serie de adrese, în funcţie de trupul de intravilan la care ne referim. Astfel, adresa Trupului T7 (jumătatea de vest a fostelor Sere ce aparţineau de societatea Câmpiaser  SA) este Turda, Strada Câmpiei nr. 136 (E 60), având următoarea poziţie GPS: 46.557626 ° latitudine nordică, 23.852416 ° longitudine estică (46°33'27.5"N, 23°51'08.7"E). Adresa Trupului T13 (trup propus anterior pentru depozit deşeuri menajere) este Turda, Strada Câmpiei nr. 137 (E 60), colţ cu Strada Luncii, având ca şi coordonate GPS: 46.560435 ° latitudine nordică, 23.852785 ° longitudine estică (46°33'37.6"N, 23°51'10.0"E). Cel de-al treilea trup de intravilan care compune ansamblul territorial administrativ Porgolab este Nova Shopping Park (fostul Centru Comercial Solaris), care figurează la adresa Turda, Strada Câmpiei nr. 121-131 (E 60), având poziţia GPS: 46.560084 ° latitudine nordică, 23.846307 ° longitudine estică (46°33'36.3"N, 23°50'46.7"E). Ca adresă unitară a hotarului (Grădina) Porgolab putem considera adresa Trupului T7, fiind sectorul cu poziţia mediană în teritoriu, din acest ansamblu.
Fig. 1 - Schiţa generală a teritoriului administrativ Porgolab din intravilanul municipiului Turda

Pe teritoriul hotarului (Grădina) Porgolab nu există în acest moment gospodării permanente, decât obiective economice.
Ca şi limite ale hotarului (Grădina) Porgolab, întâlnim spre nord hotarul Hărcana, spre est municipiul Câmpia Turzii (zona Parcului Industrial REIF, dar şi spaţiul nordic care cuprinde rampa de deşeuri), spre sud municipiul Câmpia Turzii (Parcul Industrial REIF), iar spre vest periferia Cartierului Poiana al municipiului Turda.
Denumirea acestui teritoriu administrativ aminteşte de existenţa aici în trecut a unei foste moşii a familiei Porgolab, nume ce poate fi asociat cu ocupaţia (sau starea socială) a respectivului proprietar (rom. „pârcălab” / magh. „porkoláb” semnificând funcţia de administrator al unei aşezări / perceptor rural).
Relieful se prezintă sub forma unei terase largi (terasa a II-a) a luncii râului Arieş, iar la sud de acesta, dincolo de linia ferată se schiţează prezenţa unei frunţi a terasei superioare (a IV-a, care se întinde apoi până departe, spre satul Bogata.
Altitudinea maximă se înregistrează în partea mediană – 307 m (la intersecţia Străzii Luncii cu Strada Câmpiei), iar cea minimă spre limita nord-vestică – 305 m (într-o arie mai coborâtă, din apropiere de digul râului Arieş), altitudinea medie fiind de circa 306 m. Spre limita estică a (Grădinii) Porgolab se observă o linie de anticlinal local dispus pe direcţie NNV-SSE, care împinge în acest sector până aproape de malul râului Arieş treapta terasei a II-a, iar la traversarea râului formează un prag mai dur). Fundamentul reliefului este format din sedimente ale Holocenului superior (pietrişuri, nisipuri), specific teraselor inferioare ale luncii râului Arieş.
Hidrografia este formată din pârâul Racoşa, care curge la limita sudică, la marginea fostelor Sere. Spre nord, în imediata apropiere, dar în afara hotarului Porgolab, este prezent râul Arieş.
Vegetaţia locului este specifică stepei secundare (cu intervenţie antropică) reprezentată prin pajişti acoperite în prezent de terenuri arabile alternând cu păşuni. Spre sud, de-a lungul pârâului Racoşa întâlnim o fâşie îngustă de vegetaţie hidrofilă.
Economia locală este complexă, având ca ramuri reprezentative agricultura (cultura plantelor – păioase, porumb, dar şi creşterea animalelor – bovine), industria (piese şi componente auto) şi serviciile (comerţ, transport rutier).
Câteva poze realizate aici la data de 30 august 2013:
Fig. 2 - Nova Shopping Park (fostul Centru Comercial Solaris) - parte a teritoriului administrativ Porgolab - municipiul Turda

Fig. 3 - Trupul T7 (partea de vest a fostelor Sere) - parte a teritoriului administrativ Porgolab - municipiul Turda

Fig. 4 - Trupul T13 (obiectivul industrial MMM Autoparts) - parte a teritoriului administrativ Porgolab - municipiul Turda

Fig. 5 - Limita estică a Trupului T13 (limita cu municipiul Câmpia Turzii) - parte a teritoriului administrativ Porgolab - municipiul Turda

Fig. 6 - Trupul T13 (un nou obiectiv economic în curs de realizare) - parte a teritoriului administrativ Porgolab - municipiul Turda

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More