15 decembrie 2017

Hotarele Turzii - Porteşti

- hotarele Turzii - hotarul Porteşti
[guest post / postare preluată de pe Florentis]

Porteşti este un hotar situat în extravilanul municipiului Turda, în aria de izvoare a pârâului Porteşti, la nord de hotarul Pichel, pe limita administrativă nordică a municipiului Turda. Hotarul Porteşti este format din nouă nuclee: nucleul nordic, amplasat la nord de vâlcelul care se varsă în pârâul Porteşti, foarte aproape de limita administrativă a extravilanului municipiului Turda, respectiv nucleul sudic, amplasat în arcul de cerc dintre pârâul Porteşti şi vâlcelul afluent ce vine dinspre nord-vest, ambele nuclee conţinând în acest moment doar urme de locuire. În prezent, nu există nici o gospodărie permanentă în acest hotar, doar sălaşe temporare pentru animale, exodul populaţiei locale având loc în perioada colectivizării agriculturii.
În hotarul Porteşti se poate ajunge dinspre municipiul Turda, urmând drumul comunal DC 69 în direcţia Adămeşti / Ploscoş, de la limita intravilanului municipiului Turda – cartierul Băile Sărate (din capătul nordic al Străzii Frăgărişte) încă 4,3 km, apoi coborâm la dreapta pe un drum local nepavat, de-a lungul pârâului Porteşti, încă 350 m. Drumul de acces DC 69 e parţial pavat cu piatră, traversează la un moment dat cursul Văii Sărate, iar apoi străbate hotarele Acăţari şi Pichel. Alte drumuri locale de acces, nepavate, leagă hotarul Porteşti de alte hotare din apropiere – Crăciuneşti, Cânepişti (unde există şi o haltă de cale ferată, la circa 1,2 km de aici).
Poziţia GPS a hotarului Porteşti este: 46.613825 ° latitudine nordică, 23.833817 ° longitudine estică (46°36'49.8"N, 23°50'01.7"E). 
Fig. 1 - Schiţa generală a hotarului Porteşti din extravilanul municipiului Turda

Ca şi limite ale hotarului Porteşti, întâlnim spre nord hotarul Şerpeşti (aparţinând comunei Ploscoş), spre est hotarul Cânepişti, spre sud hotarul Pichel, iar spre vest hotarul Crăciuneşti.
Denumirea acestui hotar este în legătură cu un alt toponim local, şi anume Dealul Porţile de Fier, la poalele sale nordice aflându-se hotarul Porteşti. Toponimele indică prezenţa în aceste locuri a unor porţi de fier, în trecut. Indirect, prin faptul că în perioada medievală, porţile de fier erau apanajul unor proprietăţi înstărite, deducem că în aceste locuri posibil să fi existat o reşedinţă nobiliară.
Relieful se prezintă sub forma unor coline joase, aici fiind capătul nordic al unui interfluviu prelung, suprapus unui anticlinal dispus între Valea Sărată şi Valea Florilor, fragmentat de pârâul Porteşti, afluent pe stânga al Văii Florilor.
Altitudinea maximă se înregistrează spre limita vestică – 441 m, iar cea minimă spre limita sud-estică – 360 m (la confluenţa pârâului Porteşti, cu un vâlcel care vine din stânga), altitudinea medie fiind de circa 400 m, cu o desfăşurare mai largă a acestui ecart în fâşia centrală, pe izvoarele pârâului Porteşti şi al vâlcelului nordic drenat de acesta, în locul unde au existat vechile gopodării. Fundamentul reliefului este format din depozite ale Buglovianului (gresii şi argile carbonatice nisipoase). care susţin înălţimile tip interfluviu, iar, spre vest de acestea, pe zonele mai joase, având cea mai mare desfăşurare în teren, apar depozite ale. Periferic, spre extremitatea vestică (linia interfluviului), apar depozite ale  Pleistocenului Superior (blocuri, pietrişuri, nisipuri), ca un rest al unei vechi suprafeţe de nivelare locale.
Hidrografia este reprezentată de pârâul Porteşti şi de un afluent stâng lateral (un vâlcel local).
Vegetaţia locului este specifică pajiştilor secundare cu tufărişuri, în mare parte astăzi exploatate sub forma de păşuni, iar acolo unde relieful este mai aplatizat, apar şi terenuri arabile. De-a lungul pârâului Porteşti, apar insule de vegetaţie hidrofilă.
Economia locală de bazează îndeosebi pe creşterea animalelor (bovine), iar secundat pe cultivarea plantelor (păioase, porumb).
Câteva poze realizate aici la data de 13 august 2013:
Fig. 2 - Sălaşe pentru animale în hotarul Porteşti - municipiul Turda

Fig. 3 - Predominanţa păşunilor în hotarul Porteşti - municipiul Turda

Fig. 4 - DC 69 - limita vestică a hotarului Porteşti - municipiul Turda

Fig. 5 - Morminte vechi lângă o răstignire în hotarul Porteşti - municipiul Turda

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More