13 decembrie 2017

Hotarele Turzii - Pichel

- hotarele Turzii - hotarul Pichel
[guest post / postare preluată de pe Florentis]

Hotarul Pichel este situat în extravilanul municipiului Turda, pe versanţii cu expoziţie nordică ai Dealului Porţile de Fier.
La Pichel se poate ajunge dinspre municipiul Turda, urmând drumul comunal DC 69 în direcţia Adămeşti / Ploscoş, de la limita intravilanului municipiului Turda – cartierul Băile Sărate (din capătul nordic al Străzii Frăgărişte) încă 4,2 km. Drumul de acces e parţial pavat cu piatră, pe alocuri cu denivelări medii şi traversează cursul Văii Sărate, iar apoi prin hotarul Acăţari. Alte drumuri locale de acces, nepavate, leagă hotarul Pichel de alte hotare din apropiere – Valea Sărată, Crăciuneşti, Porteşti, Cânepişti.
Poziţia GPS a hotarului Pichel este: 46.611024 ° latitudine nordică, 23.829420 ° longitudine estică (46°36'39.7"N, 23°49'45.9"E).
Fig. 1 - Schiţa generală a hotarului Pichel din extravilanul municipiului Turda

Hotarul Pichel este format în acest moment dintr-o gospodărie permanentă (nefiind consemnată oficial la primărie pe această adresă) şi alte anexe pentru animale, iar pe aliniamentul interfluviului Dealului Porţile de Fier identificăm urme mai vechi de locuire.
Ca şi limite ale hotarului Pichel, întâlnim spre nord hotarul Crăciuneşti, spre est hotarele Porteşti şi Mărăcineni, spre sud hotarul Acăţari, iar spre vest hotarul Valea Sărată.
Semnificaţia numelui acestui hotar înseamnă este legată probabil de o descoperire arheologică a unor vase ceramice antice, cuvântul „pichel” însemnând „ulcior” (vas de lut smălţuit de capacitate circa jumătate de litru, cu gura strâmtă, folosit la păstrarea lichidelor sau la măsurarea lor), cuvântul fiind întâlnit şi în limba spaniolă.
Relieful se prezintă sub forma unor coline joase, sub forma unui interfluviu prelung, suprapus unui anticlinal dispus între Valea Sărată şi Valea Florilor, culminând cu linia celor mai mari înălţimi din acest anticlinal local în Dealul Porţile de Fier (457 m), aflat pe linia de demarcaţie sudică a hotarului Pichel.
Altitudinea maximă se înregistrează spre limita sudică – 457 m (Dealul Porţile de Fier), iar cea minimă spre limita nord-estică – 400 m (la izvoarele unui pârâu ce străbate hotarul Porteşti, afluent pe dreapta al pârâului Valea Florilor), altitudinea medie fiind de circa 428 m, cu o desfăşurare mai largă a acestui ecart pe un aliniament central, unde apar majoritatea urmelor vechi de locuire. Fundamentul reliefului este format pe fâşia anticlinală dispusă de la nord spre sud (de-a lungul căreia e şi drumul principal DC 69 care străbate această zonă) din depozite ale Pleistocenului Superior (blocuri, pietrişuri, nisipuri), care susţin înălţimile tip interfluviu, iar, spre nord-est, pe golful fosil al Porteştilor, se interpun depozite ale Buglovianului (gresii şi argile carbonatice nisipoase). Modelarea pe verticală are loc sub influenţa nivelului de bază care se află în sinclinalul Văii Florilor.
Hidrografia este reprezentată de un pârâu local care îşi are aici obârşia, apoi se îndreaptă spre nord-est, străbătând cătunul Porteşti, pentru ca apoi să se verse în Valea Florilor în amonte de halta Cânepişti.
Vegetaţia locului este specifică pajiştilor secundare cu tufărişuri, în mare parte astăzi exploatate sub forma unor păşuni (datorită unei fragmentări mai accentuate a reliefului, a prezenţei unor alunecări de teren lenticulare şi a unei umidităţi în exces), şi doar periferic apar terenuri arabile (la altitudini mai mari, cu planeitate a terenurilor şi condiţii mai bune pentru cultivarea plantelor). Insule de vegetaţie hidrofilă întâlnim în zona de izvoare a pârâului local, dar şi în lentilele formate în urma alunecărilor de teren, în urma stagnării apei.
Economia locală de bazează îndeosebi pe creşterea animalelor (bovine, ovine) şi secundar cultivarea plantelor (porumb, păioase).
Câteva poze realizate aici la data de 13 august 2013:
Fig. 2 - Vedere generală din hotarul Pichel - municipiul Turda - dinspre aproape spre departe avem următoarele repere: Pichel - Mărăcineni - Petrilaca - cartierul Lut al Câmpiei Turzii - Viişoara

Fig. 3 - Dealul Porţile de Fier - limita sudică a hotarului Pichel - municipiul Turda

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More