12 decembrie 2017

Hotarele Turzii - Pârâul Porcilor

- hotarele Turzii - hotarul Pârâul Porcilor
[guest post / postare preluată de pe Florentis]

Pârâul Porcilor este un hotar situat în extravilanul municipiului Turda, situat de-a lungul pârâului Valea Porcilor, ultimul afluent pe dreapta al Văii Sărate.
În hotarul Pârâul Porcilor se poate ajunge dinspre municipiul Turda, din cartierul Băile Sărate de lângă Lacul Tarzan, spre est, pe un drum pavat cu piatră (Str. Sfântul Ion) circa 500 m, apoi la stânga, ţinând tot drumul pavat cu piatră (Str. Vulturului), la orizont deja zărim trupul de intravilan Unirea, iar după încă 270 m, facem dreapta pe un drum local, care însoţeşte Valea Porcilor, pentru încă 350 m. Se poate ajunge şi din direcţie contrară, din Aleea Pietroasa (drumul care face legătura între Sfântu-Ion II şi Hărcana), de lângă confluenţa Văii Sărate cu Valea Porcilor, urcând în sus de-a lungul unui drum local ce însoţeşte Valea Porcilor.
Poziţia GPS a hotarului Pârâul Porcilor este: 46.576571° latitudine nordică, 23.820516° longitudine estică (46°34'35.7"N, 23°49'13.9"E).
Fig. 1 - Schiţa generală a hotarului Pârâul Porcilor din extravilanul municipiului Turda


Hotarul Pârâul Porcilor este format în acest moment din doar trei gospodării (nici una din ele nu e consemnată însă pe această adresă în registrul primăriei) , iar spre partea de vest a acestuia putem identifica alte urme mai vechi de locuire.
Ca şi limite ale hotarului Pârâul Porcilor, întâlnim spre nord trupul Unirea, spre est trupul Hărcana, spre sud trupul Sfântu-Ion II, iar spre vest municipiul Turda (cartierul Băile Sărate).
Denumirea acestui hotar este legată probabil de denumirea pârâului local pe care este amplasat, care atestă o veche preocupare a locuitorilor din acest areal în privinţa creşterii animalelor (în special suine).
Valoarea turistică a hotarului Pârâul Porcilor constă în găzduirea unui vestigiu istoric amplasat la limita sud-estică, nu departe de vărsarea Văii Porcilor în Valea Sărată – ruinele unei aşezări din perioada romană cunoscută sub denumirea "Fântâna Sf. Ioan".
Relieful se prezintă sub forma văi franjurate de numeroase izvoare laterale, inserată în terasa superioară largă a luncii râului Arieş. Dacă spre vest, în zona de izvoare, versanţii văii sunt largi, abia schiţaţi, pe măsură ce înaintăm spre vest, ei devin tot mai abrupţi, adânciţi, iar valea se îngustează, având caracter de vale antecedentă, dispusă transversal faţă de aliniamentul sinclinalelor şi anticlinalelor locale.
Altitudinea maximă se înregistrează spre periferiile nordice şi sudice – 370 m, iar cea minimă spre limita sud-estică  – 324 m (la extremitatea estică a hotarului, în zona de confluenţă a Văii Porcilor cu Valea Sărată), altitudinea medie fiind de circa 347 m, cu o desfăşurare mai largă a acestui ecart mai ales în sectorul central-estic, locul unde sunt amplasate şi gospodăriile edificate în acest hotar. Fundamentul reliefului este format îndeosebi din sedimentele specifice Buglovianului (gresii şi argile carbonatice nisipoase), de-a lungul Văii Porcilor, iar periferic apar sedimente ale Pleistocenului superior specifice terasei superioare ale Arieşului (blocuri, pietrişuri, nisipuri).
Hidrografia este reprezentată de Valea Porcilor, afluent al Văii Sărate. Valea Porcilor (denumită şi Pârâul Porcilor) primeşte câţiva afluenţi torenţiali ce vin din fruntea terasei superioare a luncii râului Arieş. În locurile cu apă freatică abudentă întâlnim două mici lacuri de tip iaz, de-a lungul Văii Porcilor, în sectorul central-vestic.
Vegetaţia locului este specifică pajiştilor secundare cu tufărişuri, în mare parte astăzi exploatate sub forma de păşuni. Insular, întâlnim şi vegetaţie hidrofilă, în zona de izvor a Văii Porcilor şi a iazurilor de pe cursul acestuia.
Datorită predominanţei terenurilor agricole exploatate sub formă de păşuni, economia locală de bazează îndeosebi pe creşterea animalelor (suine, ovine).
Câteva poze realizate aici la data de 8 august 2013:
Fig. 2 - Fântâna Sf. Ioan, urmele unei aşezări romane  - municipiul Turda

Fig. 3 - Partea vestică a hotarului Pârâul Porcilor (zona de izvoare)  - municipiul Turda

Fig. 4 - Partea centrală a hotarului Pârâul Porcilor (zona locuită)  - municipiul Turda

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More