1 decembrie 2017

Hotarele Turzii - Mărăcineni

- hotarele Turzii - hotarul Mărăcineni
[guest post / postare preluată de pe Florentis]


Mărăcineni este un hotar vechi situat în extravilanul municipiului Turda, pe un afluent de dreapta al pârâului Valea Florilor, pe un monoclin larg, la sud de Dealul Porţile de Fier.
La Mărăcineni se poate ajunge dinspre municipiul Turda, dinspre hotarul Petrilaca, pe Strada Petrilaca până la capătul nordic al ei, apoi pe un drum local în prelungirea ei încă 800 m, acesta fiind drumul cel mai apropiat de intravilanul municipiului Turda. Un alt drum face legătura direct între oraşul Turda, dinspre cartierul Băile Sărate, spre hotarul Mărăcineni, urmând drumul comunal DC 69 în direcţia Adămeşti / Ploscoş, de la limita intravilanului municipiului Turda – cartierul Băile Sărate (zona de contact a Aleei Durgăului cu Aleea Alexandru Borza) încă 3,5 km, traversând hotarul Acăţari, apoi pe un drum lateral la dreapta încă 400 m. Paralel cu acest drum, dar mai spre sud, tot din cartierul Băile Sărate porneşte un drum local, parţial pavat, în direcţia Cânepişti, în prelungirea spre nord-est a străzii Drumul Ceanului, care se intersectează la un moment dat cu Strada Petrilaca, de unde se urcă spre nord, spre hotarul Mărăcineni. La Mărăcineni putem ajunge şi dinspre Hărcana, din zona Bisericii de lemn, spre nord, pe drumuri locale care se conectează cu Strada Petrilaca şi în continuare spre nord, până la destinaţie. Pe drumuri locale, de tractor, se poate ajunge din Mărăcineni spre alte hotare învecinate – Pichel, respective Cânepişti.
Poziţia GPS a hotarului Mărăcineni este: 46.602336 ° latitudine nordică, 23.831882 ° longitudine estică (46°36'08.4"N, 23°49'54.8"E).  
Fig. 1 - Schiţa generală a hotarului Mărăcineni din extravilanul municipiului Turda


Deşi în registrul primăriei în anul 2007 la această adresă nu existau gospodării permanente, Hotarul Mărăcineni este format în momentul de faţă din două gospodării, iar de-a lungul drumurilor locale care se intersectează în cruce, descoperim urme mai vechi de locuire. Cel mai probabil vechile gospodării existente aici au fost părăsite în urma colectivizării din perioada comunistă, cei mai mulţi localnici dupa naţionalizarea proprietăţilor, strămutându-se la oraş în scopul căutării unui trai mai bun.
Ca şi limite ale hotarului Mărăcineni, întâlnim spre nord hotarul Pichel, spre est hotarele Cânepişti şi Petrilaca, spre sud hotarele Acăţari şi Hărcana, iar spre vest hotarul Valea Sărată.
Denumirea acestui hotar este legată probabil de vegetaţia prezentă în acest areal – pajişti secundare cu tufărişuri („mărăciniş” = desiş de arbuşti spinoşi – mur, păducel, măceş, porumbar, sorb).
Relieful se prezintă sub forma unor coline rontunjite, prelungi, cu energie de relief mică, orientate nord-est – sud-vest. În acest aspect general de platou uşor vălurit se intersectează câteva văi mature,  largi, drenate de mici pâraie locale colectate de pâraiele Valea Florilor, respectiv Valea Sărată.
Altitudinea maximă se înregistrează spre limita nordică – 456 m (Vârful Portile de Fier), iar cea minimă spre limita sudică  – 385 m, altitudinea medie fiind de circa 420 m, cu o desfăşurare mai largă a acestui ecart în sectorul central. Fundamentul reliefului este format cu preponderenţă din depozite ale Buglovianului (gresii şi argile carbonatice nisipoase), iar în partea de nord, pe altitudinile mai ridicate din Dealul Porţile de Fier, apar depozite ale Pleistocenului Superior (blocuri, pietrişuri, nisipuri).
Hidrografia este reprezentată de pârâul Mărăcineni, afluent pe dreapta al Văii Florilor. Periferic, sunt prezente izvoarele unor mici pâraie care sunt drenate spre est de Valea Florilor, respectiv spre vest de Valea Sărată.
Vegetaţia locului este specifică pajiştilor secundare cu tufărişuri, în mare parte astăzi exploatate sub forma de terenuri arabile (datorită pantelor mici şi a unei pânze freatice bogate). Izolat, întâlnim şi vegetaţie hidrofilă, în zona de izvor a pârâului Mărăcineni.
Economia locală de bazează îndeosebi pe cultivarea păioaselor şi secundar a porumbului şi plantelor tehnice.
Câteva poze realizate aici la data de 13 august 2013:
 Fig. 2 - Partea centrală a hotarului Mărăcineni  - municipiul Turda

 Fig. 3 - Partea sudică a hotarului Mărăcineni  - municipiul Turda

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More