7 octombrie 2011

Cu pluta pe … Carolina!

O echipă a plutiştilor s-a deplasat în decursul zilei de 5 octombrie 2011 pe locurile fostului lac Carolina, din împrejurimile Turzii, zona lacurilor Durgău. Există şi o dovadă a urmelor lor, surprinsă în fotografie.
Urmele plutiştilor pe Lacul Carolina (foto: Ana Maria Catalina)

De ce lacul Carolina şi nu orice alt lac din Durgău?
Carolina este lacul nr. 1, lacul cel mai greu accesibil, cel mai puţin cunoscut dintre lacurile actuale ale Durgăului.

Diapirul de la Turda, vechi de peste 13,5 milioane de ani, conţine depozite de sare gemă de înaltă puritate, intercalate cu săruri delicvescente, argile şi argile carbonatice. Prezenţa depozitelor de roci saline (sare gemă, gipsuri, săruri delicvescente) au condus la instalarea unui relief clastocarstic deosebit de pitoresc îndeosebi în arealul Lacului Carolina, la care se adaugă procesele de eroziune-denunaţie şi alunecările de teren ale argilelor de pe versantul nord-vestic (mare parte a lor provenind din depozite de steril rezultate în urma exploatării sării. Impulsul major al declanşării proceselor morfologice a fost dat de intervenţia antropică îndelungată, în urma căreia a rezultat relocări de mase, discontinuităţi subterane, niveluri artificiale de bază.
Arealul Lacurilor Carolina şi Durgău este considerat drept obârşia Văii Sărate, delimitat fiind la sud de Dealul Alasmal, prezentând o cuvetă aproape unită, cu un aspect de dolină largă. Datorită drenajelor realizate odată cu amenajarea arealului Durgău, dar şi în urma infiltraţiilor puternice şi a unor cantităţi insuficiente de apă din aport meteoric, orizontul freatic a suferit o regresie spre aval, iar în urma perioadelor secetoase Lacul Carolina este o suprafaţă parţial mlăştinoasă, parţial acoperită cu o crustă de săruri, fiind depedent de cantitatea de apă meteorică.
Lacul Carolina s-a format pe locul unei mine mai noi, aflată la extremitatea sud-vestică a complexului salin - Ocna Mare (Ocna de Sus), cu o adâncime de circa 178 m, părăsită în anul 1765, în urma infiltraţiilor de apă de la suprafaţă şi a surpării iminente a pereţilor, datorate exploatării improprii, exploatare care a fost extinsă până la marginea masivului de sare, fără lucrări de explorare prealabilă.
Pentru că s-a format prin prăbuşirea tavanului vechii exploatări de sare, Lacul Carolina se încadrează în categoria lacurilor antroposaline, ca şi celelalte lacuri ale complexului Valea Sărată - Durgău, modelarea clasto-carstică fiind doar asociată noilor morfologii rezultate în urma intervenţiei umane.
Intensa mineralizare a acestui lac e rezultatul contactului nemijlocit al apei meteorice cantonată în cuvetă cu masa de sare, în urma levigării clorurii de sodiu.
Etimologia lacului este legată de numele împărătesei austriece Karoline Auguste von Bayern (1792-1873), soţia împăratului Franz I, care au vizitat Turda în anul 1817.
Lacul Carolina are o forma ovală, cu maluri instabile, supuse unor alunecări de amploare, cele mai noi dintre acestea conducând la colmatarea aproape totală a incintei cuvetei lacustre. Dacă în 1937 suprafaţa lacului era de peste 700 m2 şi o adâncime de 32 m, dupa anul 2000 suprafaţa lacului se restrange la mai puţin de 200 mşi o adâncime de maxim 2 m. Spre partea de est, comunica cu Lacul Durgău printr-un canal, peste care se ridică un prag înalt de circa 5 m. În prezent, el este aproape în întregime colmatat. 
Vă lăsăm să descoperiţi şi celelalte lacuri ale complexului Valea Sărată - Durgău, vizualizând imaginile realizate recent, în data de 05.10.2011, dând click pe trimiterea de mai jos:
Complexul Valea Sărată - Durgău, fotografii realizate de Florin Coman
Alte imagini realizate in aceste locuri in perioada 2005-2008 le găsiţi aici.

Au existat multe supoziţii privind denumirile lacurilor din Complexul Valea Sărată - Durgău, în special în privinţa ultimelor patru dintre lacuri, denumirile uzuale cele mai probabile ale celor şase lacuri sunt următoarele:
1. Lacul Carolina
2. Lacul Durgău
3. Lacul Dulce (Şerpilor, Cătălina)
4. Lacul Ocnei (Doctorilor, Sf. Ana)
5. Lacul Rotund (Bătrânilor)
6. Lacul Sulfuros (Kenkeves)
                                   

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More